Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza Dyrektorów szkół i Nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnym programie diagnoza PRZED..., który stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty edukacyjnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia:

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... przygotowano dla uczniów klas kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko może sprawdzić, które jego metody nauczania są skuteczne, a gdzie powinien zastosować program naprawczy. Łatwo też może zobaczyć wyniki uczniów i klas na tle ogólnopolskim, by dowiedzieć się, jak plasują się ich osiągnięcia w porównaniu z uczniami innych szkół. Dzięki diagnozie PRZED... Nauczyciel i Dyrektor otrzymują informacje obiektywne, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Część sukcesu na egzaminie zapewni uczniowi opanowanie techniki zdawania egzaminu: znajomość rozwiązywania wymaganych typów zadań, radzenie sobie ze stresem.

diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Wystarczy, że zarejestruje się na stronie zamowienie-diagnoza.nowaera.pl, używając kodu aktywacyjnego otrzymanego od wydawcy, a potem zamówi testy. Kod aktywacyjny zostanie przekazany Dyrektorowi w Biuletynie Internetowym. Można go również uzyskać, kontaktując się z infolinią wydawnictwa: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

Nauczyciele zainteresowani udziałem w programie diagnoza PRZED... rejestrują się na stronie diagnoza.nowaera.pl za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od Dyrektora szkoły.

Harmonogram diagnozy PRZED... w roku szkolnym 2017/2018

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby w następujących terminach:

GIMNAZJUM

22-24 listopada 2017 r. – próbny egzamin gimnazjalny w klasie III

Harmonogram gimnazjum

Zgłoszenia przyjmujemy od 2.10 – 21.11.2017 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

4–12 stycznia 2018 r. – próbny egzamin maturalny

Harmonogram szkoły ponadgimnazjalne

Zgłoszenia przyjmujemy od 2.10 – 03.01.2018 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁA PODSTAWOWA

Maj 2018 r. – Test Umiejętności Trzecioklasisty

O rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy z początkiem II semestru roku szkolnego 2017/2018.

Udział szkoły w TUT zgłasza jej dyrektor.