Zapraszamy na portale diagnostyczne Wydawnictwa Nowa Era!

Diagnoza z Nową Erą

do oceny realizacji wymagań podstawy programowej w ramach wybranego programu nauczania dowiedz się więcej

Diagnoza PRZED...

dowiedz się więcej do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego, a jednocześnie do oceny realizacji podstawy programowej na wybranym poziomie kształcenia
Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor. zgłoszenie szkoły