Czym jest?

Przedmiotowa Diagnoza z Nową Erą to wygodne narzędzie ułatwiające badanie postępów uczniów w zakresie treści kształcenia, zawartych w programach opracowanych do podręczników Nowej Ery oraz wspomagające cykliczne monitorowanie realizacji podstawy programowej i system ewaluacji pracy szkoły.

Portal diagnoza przedmiotowa z Nowa Erą oferuje:

ZOBACZ PRZYKŁADOWY RAPORT Pobierz grafikę

Jak przebiega diagnoza?


Jak przebiega diagnoza

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

TERMINZDARZENIE
17 kwietnia 2024Udostępnienie arkuszy przedmiotowych z języka polskiego i matematyki dla klas 1–8 oraz materiałów dla nauczyciela do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej w portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl
19 maja 2024 Zakończenie wpisywania wyników uczniów w portalu diagnostycznym przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl
28 maja 2024 Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl


Dla kogo jest przeznaczona diagnoza przedmiotowa?

W ramach programu diagnoza Nowej Ery oferujemy arkusze testowe diagnozy wstępnej i końcowej z języka polskiego i matematyki dla klas 1–8. Rekomendujemy sprawdzanie stanu wiedzy i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego − we wrześniu oraz na koniec roku szkolnego − w maju.

Dlaczego warto ją przeprowadzać?

Diagnoza Nowej Ery, przygotowana zgodnie ze sztuką pomiaru dydaktycznego, pozwala dokonywać bieżącego pomiaru osiągnięć uczniów i dostarcza natychmiastowych raportów z wynikami uczniów. Łatwy dostęp do spersonalizowanych opinii i rekomendacji pozwala na szybkie wdrożenie nauczania zindywidualizowanego oraz programów naprawczych.

diagnoza przedmiotowa Nowa Era kalendarium

Jak wziąć udział w diagnozie?

Jeśli masz już konto na portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl, zaloguj się, korzystając z dotychczasowego loginu i hasła. W zakładce Szkoły możesz dodać nową szkołę. Jeśli dodawana szkoła jest z innego poziomu edukacyjnego, niż dotychczas wskazany, to system poprosi o podanie kodu aktywacyjnego przesłanego przez Nową Erę.

Jeśli nie masz jeszcze konta na portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl, zarejestruj się na stronie i aktywuj konto, klikając w link przesłany na podany adres e-mail. W formularzu rejestracyjnym wpisz kod aktywacyjny podany przez Nową Erę.

Jeśli nie masz kodu aktywacji, skontaktuj się z naszą Infolinią, dostępną pod nr 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–19.

Po uruchomieniu portalu Diagnoza z Nową Erą wystarczy zarejestrować się na stronie przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl lub skorzystać z dotychczasowego loginu i hasła.

W celu ułatwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl, zachęcamy do przeczytania instrukcji użytkowania lub zapoznania się z filmami instruktażowymi:Jak prawidłowo wprowadzić dane osobowe?

Jak zarządzać swoim profilem?

Jak wprowadzić dane szkoły do systemu?

Jak wprowadzić swoją klasę/listę uczniów na portalu diagnoza.nowaera.pl?

Jak pobrać test dla uczniów?

Jak wprowadzić wyniki testu do systemu?

Jak wyglądają raporty i kiedy mogę je pobrać?

Przejdź do portalu Diagnoza z Nową Erą