Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli do uczestnictwa w bezpłatnych programach diagnostycznych, takich jak:

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia: 

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... opracowano z myślą o uczniach kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko sprawdzi skuteczność wybranych metod nauczania oraz pozna obszary, w których należy zastosować program naprawczy. Może też zobaczyć wyniki swoich uczniów i klas na tle populacji w całym kraju. Dzięki diagnozie PRZED... nauczyciele i dyrektorzy otrzymują obiektywne informacje, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami są opracowywane przez doświadczonych ekspertów zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Harmonogram diagnozy PRZED...

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby w następujących terminach:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłoszenia do programu może dokonać Dyrektor szkoły od 1 października do 16 listopada 2020 r.

Szczegółowy harmonogram zaprezentujemy w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 października 2020 r. do 18 stycznia 2021 r.