Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli do uczestnictwa w bezpłatnych programach diagnostycznych, takich jak:

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia: 

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... opracowano z myślą o uczniach kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko sprawdzi skuteczność wybranych metod nauczania oraz pozna obszary, w których należy zastosować program naprawczy. Może też zobaczyć wyniki swoich uczniów i klas na tle populacji w całym kraju. Dzięki diagnozie PRZED... nauczyciele i dyrektorzy otrzymują obiektywne informacje, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami są opracowywane przez doświadczonych ekspertów zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA

TERMIN ZDARZENIE
2 października 2023 r. –
13 listopada 2023 r. 
Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu  zamowienie-diagnoza.nowaera.pl
Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do diagnozy, powinna zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".
13 listopada 2023 r.  Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu: zamowienie-diagnoza.nowaera.pl
Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.
8 listopada 2023 r. Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl
Eketroniczne arkusze będą udostępniane nauczycielom sukcesywnie:
8 listopada – język polski
9 listopada – matematyka,
10 listopada – język angielski/język niemiecki.
Aby pobrać arkusze należy zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.
14 – 16 listopada 2023 r. Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY:
 język polski  – 14 listopada 2023 r., godz. 9.00
 matematyka – 15 listopada 2023 r., godz. 9.00
 język angielski/język niemiecki – 16 listopada 2023 r., godz. 9.00
 

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu następnym po sugerowanym terminie przeprowadzenia diagnozy o godz. 11.00.
21 grudnia 2023 r. Zakończenie przyjmowania wyników uczniów. 
4 stycznia 2024 r. Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY. 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

TERMIN ZDARZENIE

2 października 2023 r.
– 3 stycznia 2024 r.

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

3 stycznia 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

2  stycznia 2024 r. 

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl.

Arkusze będą udostępniane sukcesywnie:

 • 2.01.2024 – j.polski PP, biologia PR, matemtyka PP, historia PR,
 • 4.01.2024 – j.angielski PP i PR, j.niemiecki PP i PR, j.polski PR, chemia PR,
 • 8.01.2024 – matematyka PR, WOS PR, geografia PR, fizyka PR.

W celu pobrania testów należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

4 – 11 stycznia 2024 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ:

4 stycznia 2024 r. 

 • Język polski  PP  godz. 9.00
 • Biologia PR  godz. 14.00

5 stycznia 2024 r. 

 • Matematyka PP  godz. 9.00
 • Historia PR  godz. 14.00 

8 stycznia 2024 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP  godz. 9.00
 • Język angielski PR/Język niemiecki PR  godz. 14.00

9 stycznia 2024 r.

 • Język polski PR  godz. 9.00
 • Chemia PR  godz. 14.00

10 stycznia 2024 r. 

 • Matematyka PR  godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR   godz. 14.00

11 stycznia 2024 r. 

 • Geografia PR  godz. 9.00
 • Fizyka PR – godz. 14.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 9 stycznia [godz. 14:00].

4 lutego 2024 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

20 lutego 2024 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ