Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza Dyrektorów szkół i Nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnym programie diagnoza PRZED..., który stanowi uzupełnienie kompleksowej oferty edukacyjnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia:

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... przygotowano dla uczniów klas kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko może sprawdzić, które jego metody nauczania są skuteczne, a gdzie powinien zastosować program naprawczy. Łatwo też może zobaczyć wyniki uczniów i klas na tle ogólnopolskim, by dowiedzieć się, jak plasują się ich osiągnięcia w porównaniu z uczniami innych szkół. Dzięki diagnozie PRZED... Nauczyciel i Dyrektor otrzymują informacje obiektywne, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Część sukcesu na egzaminie zapewni uczniowi opanowanie techniki zdawania egzaminu: znajomość rozwiązywania wymaganych typów zadań, radzenie sobie ze stresem.

diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami przygotowali doświadczeni eksperci zgodnie z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor. Wystarczy, że zarejestruje się na stronie zamowienie-diagnoza.nowaera.pl, używając kodu aktywacyjnego otrzymanego od wydawcy, a potem zamówi testy. Kod aktywacyjny zostanie przekazany Dyrektorowi w Biuletynie Internetowym. Można go również uzyskać, kontaktując się z infolinią wydawnictwa: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

Nauczyciele zainteresowani udziałem w programie diagnoza PRZED... rejestrują się na stronie diagnoza.nowaera.pl za pomocą kodu aktywacyjnego otrzymanego od Dyrektora szkoły.

Harmonogram diagnozy PRZED... w roku szkolnym 2017/2018

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby w następujących terminach:

GIMNAZJUM

22-24 listopada 2017 r. – próbny egzamin gimnazjalny w klasie III

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 22 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwieGodz. 9.00
Z zakresu języka polskiegoGodz. 11.00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 23 LISTOPADA 2017 R.
Z zakresu przedmiotów przyrodniczychGodz. 9.00
Z zakresu matematykiGodz. 11.00
JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI – 24 LISTOPADA 2017 R.
Na poziomie podstawowymGodz. 9.00
Na poziomie rozszerzonymGodz. 11.00


Zgłoszenia przyjmujemy od 2.10 – 21.11.2017 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

4–12 stycznia 2018 r. – próbny egzamin maturalny

PRZEDMIOTTERMIN
Język polski – pp4.01.2018 r.Godz. 9.00
Biologia – prGodz. 14.00
Matematyka – pp5.01.2018 r.Godz. 9.00
Historia – prGodz. 14.00
Język angielski/Język niemiecki – pp8.01.2018 r.Godz. 9.00
Język angielski – prGodz. 14.00
Język polski – pr9.01.2018 r.Godz. 9.00
Chemia – prGodz. 14.00
Matematyka – pr10.01.2018 r.Godz. 9.00
Wiedza o społeczeństwie – prGodz. 14.00
Geografia – pr11.01.2018 r.Godz. 9.00
Fizyka – prGodz. 14.00
Język niemiecki – pr12.01.2018 r.Godz. 9.00


Zgłoszenia przyjmujemy od 2.10 – 03.01.2018 r.

Udział szkoły w programie diagnoza PRZED... zgłasza jej Dyrektor.


SZKOŁA PODSTAWOWA

24–25 kwietnia – Test Umiejętności Trzecioklasisty

PRZEDMIOTTERMIN
Język polski24 kwietnia 2018 r.
Matematyka25 kwietnia 2018 r.


Zgłoszenia przyjmujemy od 20 marca do 24 kwietnia 2018 r.

Udział szkoły w TUT zgłasza jej Dyrektor.diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
Listopad 2018


O rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń poinformujemy z początkiem I semestru roku szkolnego 2018/2019.