Czym jest diagnoza PRZED...?

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli do uczestnictwa w bezpłatnych programach diagnostycznych, takich jak:

Diagnoza PRZED... ułatwia miarodajną ocenę przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Przystąpienie do programu zapewnia: 

Zachęcamy szkoły do udziału w programie diagnoza PRZED...

Jak przebiega diagnoza PRZED...?

Dla kogo jest diagnoza PRZED...?

Program diagnoza PRZED... opracowano z myślą o uczniach kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

Informacje uzyskane dzięki diagnozie służą wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego:

Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę PRZED...?

Portal diagnoza PRZED... pozwala uzyskać natychmiastowe raporty o wynikach uczniów i klas. Nauczyciel szybko sprawdzi skuteczność wybranych metod nauczania oraz pozna obszary, w których należy zastosować program naprawczy. Może też zobaczyć wyniki swoich uczniów i klas na tle populacji w całym kraju. Dzięki diagnozie PRZED... nauczyciele i dyrektorzy otrzymują obiektywne informacje, w odniesieniu do skali ogólnopolskiej.

Diagnoza PRZED... umożliwia stworzenie warunków próbnego egzaminu, by uczniowie zdobyli doświadczenie i jak najlepiej przygotowali się do egzaminu zewnętrznego.

Arkusze egzaminacyjne z wystandaryzowanymi zadaniami są opracowywane przez doświadczonych ekspertów zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wziąć udział w diagnozie PRZED...?

Harmonogram diagnozy PRZED...

Sugerujemy przeprowadzenie generalnej próby w następujących terminach:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zgłoszenia do programu może dokonać Dyrektor szkoły od 3 października do 14 listopada 2022 r.

TERMIN ZDARZENIE
6 marca 2023 – 8 maja 2023 Przyjmowanie zgłoszeń do Testu Umiejętności Trzecioklasisty w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl
Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w diagnozie. Aby szkoła mogła przystąpić do diagnozy, powinna zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".
Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.
27 kwietnia 2023 godz. 8:00 Udostępnienie elektronicznych arkuszy Testu Umiejętności Trzecioklasisty w portalu: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl
9 – 10 maja 2023 Sugerowany termin przeprowadzenia Testu Umiejętności Trzecioklasisty * język polski – 9 maja godz. 9:00
  • matematyka – 10 maja godz. 9:00
12 maja 2023 godz. 11:00 Udostępnienie schematów oceniania i wprowadzanie wyników
12 – 31 maja 2023 Wprowadzanie wyników.
7 czerwca 2023 Opublikowanie ogólnopolskich wyników Testu Umiejętności Trzecioklasisty.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zgłoszenia do programu może dokonać Dyrektor szkoły od 1 października do 3 stycznia 2023 r.